เมนูหลัก

  ข่าวประชาสัมพันธ์
 1.รายละเอียดค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2557 <<คลิกที่นี่>>(ด่วน)
 รายละเอียดค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคเรียนแรกเข้า สำหรับนิสิต(ภาคปกติ) และ นักศึกษา(ภาคพิเศษ) ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2557
 ประกาศโดย   SIRIPATCHARA.NA   วันที่ประกาศ   21 เมษายน 2557
 2.ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ 1/2557 (รอบสอง) <<คลิกที่นี่>>(ด่วน)
 เปิดรับสมัครนิสิตภาคปกติ วันที่ 28 เมษายน 2557 - 30 พฤษภาคม 2557
รายละเอียดสาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร จะแจ้งให้ทราบในวันที่ 28 เมษายน 2557
 ประกาศโดย   SIRIPATCHARA.NA   วันที่ประกาศ   21 เมษายน 2557
 3.ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ ปีการศึกษา 2557
 เปิดรับสมัครระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ วันที่ 15 มีนาคม - 30 พฤษภาคม 2557

 • คลิกดูรายละเอียดสาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร
 •  ประกาศโดย   ศูนย์รับสมัครนิสิต-นักศึกษา   วันที่ประกาศ   19 มีนาคม 2557
   4.ขั้นตอนการสมัครผ่านระบบออนไลน์ ระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ
   - ผู้สมัครจะต้องชำระค่าสมัคร ภายในวันที่ 30 พฤษภาคม 2557 มิเช่นนั้นจะถือว่าการบันทึกข้อมูลการสมัครผ่านระบบออนไลน์ เป็นโมฆะ
  - ผู้สมัครสามารถตรวจสอบสถานะการชำระเงิน หลังจากชำระค่าสมัครแล้ว ภายใน 3 วันทำการ

 • คลิก Download File ขั้นตอนการกรอกใบสมัครออนไลน์
 •  ประกาศโดย   ศูนย์รับสมัครนิสิต-นักศึกษา   วันที่ประกาศ   1 มีนาคม 2557
    
  สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2012   Contact Staff : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทรศัพท์ 0-2473-7000 ต่อ 1998 - 1716