เมนูหลัก

  ข่าวประชาสัมพันธ์
 1.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ภาคกศพ. 1/2557 รอบ 2 <<คลิกดูรายชื่อ>>(ด่วนที่สุด)
 ผู้มีสิทธิ์รายงานตัว ต้องชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาเต็มจำนวน ในวันที่ 3 สิงหาคม 2557 ตั้งแต่เวลา 9.00 น. - 15.00 น. ณ อาคาร 5 ชั้น 1 (สำนักส่งเสริมวิชาการฯ)
รายละเอียดค่าธรรมเนียมนักศึกษา
 ประกาศโดย   APIWAN.CH   วันที่ประกาศ   28 กรกฏาคม 2557
 2.ปฏิทินการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญญาตรี ภาคปกติ (รอบสาม)(ด่วนที่สุด)
 ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ วันที่ 4 สิงหาคม 2557
 ประกาศโดย   ศูนย์รับนิสิตสายตรง   วันที่ประกาศ   17 มิถุนายน 2557
 3.รายละเอียดค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2557 <<คลิกที่นี่>>(ด่วนที่สุด)
 รายละเอียดค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคเรียนแรกเข้า สำหรับนิสิต(ภาคปกติ) และ นักศึกษา(ภาคพิเศษ) ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2557
 ประกาศโดย   ศูนย์รับนิสิตสายตรง   วันที่ประกาศ   21 เมษายน 2557
 4.ปฏิทินการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ (รอบสอง)(ด่วน)
 
ขยายเวลารับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ (รอบสอง)
ถึงวันที่ 20 กรกฎาคม 2557
 ประกาศโดย   ศูนย์รับนิสิตสายตรง   วันที่ประกาศ   17 มิถุนายน 2557
 5.ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ 1/2557 (รอบสอง) <<คลิกที่นี่>>
 - ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วันที่ 9 มิถุนายน 2557 ผ่านเว็บไซต์ www.bsru.ac.th
- สอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ วันที่ 14 มิถุนายน 2557
สถานที่สอบ : มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เวลา 09.00 น.
 ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   28 เมษายน 2557
 6.ปฏิทินกำหนดการเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ ปีการศึกษา 2557 (รอบแรก)
 - แจ้งเปลี่ยนวันยืนยันสิทธิเป็น วันที่ 5 - 6 กรกฏาคม 25557
 ประกาศโดย   ศูนย์รับสมัครนิสิต-นักศึกษา   วันที่ประกาศ   19 มีนาคม 2557
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2012   Contact Staff : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทรศัพท์ 0-2473-7000 ต่อ 1998 - 1716