เมนูหลัก

  ข่าวประชาสัมพันธ์
 1.ประกาศห้องสอบสัมภาษณ์ (ภาคปกติ) เพิ่มเติม(ด่วนที่สุด)
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และห้องสอบ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ปีการศึกษา 2557
 • สาขาที่ไม่มีการสอบสัมภาษณ์และที่สอบสัมภาษณ์แล้วสามารถตรวจสอบผลในวันที่ 28 เมษายน 2557
 • คลิกดูรายละเอียดที่นี่

  สิ่งที่ต้องนำมาวันสอบสัมภาษณ์
  1. บัตรประจำตัวประชาชน
  2. ตารางสอบสัมภาษณ์ (พิมพ์เช่นเดียวกับตารางเข้าสอบวิชาพื้นฐาน)
  ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์จะต้องมารายงานตัวหน้าห้องสอบวันจันทร์ที่ 21 เมษายน 2557 ภายในเวลา 8.30 -10.30 น. มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์
  มีข้อสงสัยติดต่อสอบถามได้ที่ศูนย์รับนิสิตสายตรง 02-473-7000 ต่อ 1716, 1998
   ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   17 เมษายน 2557
   2.ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ ปีการศึกษา 2557
   เปิดรับสมัครระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ วันที่ 15 มีนาคม - 30 พฤษภาคม 2557

 • คลิกดูรายละเอียดสาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร
 •  ประกาศโดย   ศูนย์รับสมัครนิสิต-นักศึกษา   วันที่ประกาศ   19 มีนาคม 2557
   3.ขั้นตอนการสมัครผ่านระบบออนไลน์ ระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ
   - ผู้สมัครจะต้องชำระค่าสมัคร ภายในวันที่ 30 พฤษภาคม 2557 มิเช่นนั้นจะถือว่าการบันทึกข้อมูลการสมัครผ่านระบบออนไลน์ เป็นโมฆะ
  - ผู้สมัครสามารถตรวจสอบสถานะการชำระเงิน หลังจากชำระค่าสมัครแล้ว ภายใน 3 วันทำการ

 • คลิก Download File ขั้นตอนการกรอกใบสมัครออนไลน์
 •  ประกาศโดย   ศูนย์รับสมัครนิสิต-นักศึกษา   วันที่ประกาศ   1 มีนาคม 2557
   4.ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ 1/2557
   - รับสมัครนิสิตภาคปกติ ระหว่างวันที่ 15 มกราคม 2557 - 14 มีนาคม 2557
  - ผู้สมัครต้องตรวจสอบว่าตนเองมีคุณสมบัติครบถ้วน ตามประกาศมหาวิทยาลัย
  แล้วจึงดำเนินการสมัคร โดยผู้สมัครสามารถเลือกสมัครสอบได้เพียง 1 สาขาวิชา เท่านั้น !
  - ผู้สมัครที่ผ่านการสอบคัดเลือก และรายงานตัวเป็นนิสิตของมหาวิทยาลัย ฯ แล้ว
  ไม่สามารถเปลี่ยนแปลง หรือขอย้ายสาขาวิชาได้

 • คลิก Download File รายละเอียดการรับสมัคร
 •  ประกาศโดย   ศูนย์รับสมัครนิสิต-นักศึกษา   วันที่ประกาศ   14 มกราคม 2557
    
  สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2012   Contact Staff : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทรศัพท์ 0-2473-7000 ต่อ 1998 - 1716