เมนูหลัก

  ข่าวประชาสัมพันธ์
 1.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ภาคกศพ. 1/2557 (รอบ 2) <<คลิกที่นี่>>(ด่วนที่สุด)
 ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ และตรวจสอบที่นั่งสอบ ห้องที่สอบ ได้โดยทำการ"Loginเข้าใช้ระบบ" แล้วเลือกเมนู "ผลการสมัคร" พร้อมทั้งพิมพ์หน้าตารางสอบเป็นหลักฐานในการเข้าสอบ
 ประกาศโดย   APIWAN.CH   วันที่ประกาศ   23 กรกฏาคม 2557
 2.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษาต่อภาคปกติ 1/2557 (รอบ3) <<คลิกดูรายชื่อ>>(ด่วนที่สุด)
 ผู้มีสิทธิรายงานตัว ต้องพร้อมชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา(เต็มจำนวน)เพื่อเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปี 2557(รอบ 3) ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2557 ตั้งแต่เวลา 9.00 น. - 16.00 น. ณ อาคาร 5 ชั้น 1 (สำนักส่งเสริมวิชาการฯ)
 • ผู้ที่จะรายงานตัวสามารถตรวจสอบค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2557 คลิกดูรายละเอียด
 •  ประกาศโดย   APIWAN.CH   วันที่ประกาศ   22 กรกฏาคม 2557
   3.ประกาศรายชื่อผู้ติดสำรองที่ได้รับคัดเลือกรายงานตัวเป็นนิสิตภาคปกติ 1/2557 (รอบ 2)(ด่วนที่สุด)
   ผู้มีสิทธิรายงานตัว ต้องพร้อมชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา(เต็มจำนวน)เพื่อเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปี 2557(รอบ 2) ในวันที่ 20 กรกฎาคม 2557 ตั้งแต่เวลา 9.00 น. - 15.00 น. ณ อาคาร 5 ชั้น 1 (สำนักส่งเสริมวิชาการฯ)
 • ผู้ผ่านการคัดเลือกจะต้องกรอกข้อมูล ก่อนวันมารายงายตัว คลิกดูขั้นตอน
 • ผู้ที่จะรายงานตัวสามารถตรวจสอบค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2557 คลิกดูรายละเอียด
 •  ประกาศโดย   NEDNAPA.SA   วันที่ประกาศ   7 กรกฏาคม 2557
   4.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ภาคกศพ. 1/2557 <<คลิกดูรายชื่อ>>(ด่วนที่สุด)
   ผู้มีสิทธิ์รายงานตัว ต้องชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ (2,000 บาท) หรือชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาเต็มจำนวน ในวันที่ 5 - 6 กรกฎาคม 2557 ตั้งแต่เวลา 9.00 น. - 16.00 น. ณ อาคาร 5 ชั้น 1 (สำนักส่งเสริมวิชาการฯ)
   ประกาศโดย   APIWAN.CH   วันที่ประกาศ   30 มิถุนายน 2557
   5.ปฏิทินการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญญาตรี ภาคปกติ (รอบสาม)(ด่วนที่สุด)
   
  ขยายเวลารับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ (รอบสาม)
  ถึงวันที่ 14 กรกฎาคม 2557
   ประกาศโดย   ศูนย์รับนิสิตสายตรง   วันที่ประกาศ   17 มิถุนายน 2557
   6.รายละเอียดค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2557 <<คลิกที่นี่>>(ด่วนที่สุด)
   รายละเอียดค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคเรียนแรกเข้า สำหรับนิสิต(ภาคปกติ) และ นักศึกษา(ภาคพิเศษ) ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2557
   ประกาศโดย   ศูนย์รับนิสิตสายตรง   วันที่ประกาศ   21 เมษายน 2557
   7.ปฏิทินการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ (รอบสอง)(ด่วน)
   
  ขยายเวลารับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ (รอบสอง)
  ถึงวันที่ 20 กรกฎาคม 2557
   ประกาศโดย   ศูนย์รับนิสิตสายตรง   วันที่ประกาศ   17 มิถุนายน 2557
   8.ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ 1/2557 (รอบสอง) <<คลิกที่นี่>>
   - ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วันที่ 9 มิถุนายน 2557 ผ่านเว็บไซต์ www.bsru.ac.th
  - สอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ วันที่ 14 มิถุนายน 2557
  สถานที่สอบ : มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เวลา 09.00 น.
   ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   28 เมษายน 2557
   9.ปฏิทินกำหนดการเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ ปีการศึกษา 2557 (รอบแรก)
   - แจ้งเปลี่ยนวันยืนยันสิทธิเป็น วันที่ 5 - 6 กรกฏาคม 25557
   ประกาศโดย   ศูนย์รับสมัครนิสิต-นักศึกษา   วันที่ประกาศ   19 มีนาคม 2557
    
  สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2012   Contact Staff : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทรศัพท์ 0-2473-7000 ต่อ 1998 - 1716