เมนูหลัก

  ข่าวประชาสัมพันธ์
 1.รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก และมีสิทธิ์เข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 ภาคปกติ(รอบเพิ่มเติม)(ด่วนที่สุด)
 ขั้นตอนการรายงานตัวเป็นนิสิตใหม่
 หมายเหตุ : การเข้าสู่ระบบเพื่อกรอกข้อมูลผู้รายงานตัวให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer เท่านั้น !!!


 ประกาศโดย   ศูนย์รับสมัครนิสิต-นักศึกษา   วันที่ประกาศ   6 สิงหาคม 2558
 2.ขั้นตอนการสมัครผ่านระบบออนไลน์ ภาคพิเศษ (กศ.พ.) (รอบสอง)<<คลิกที่นี่>>
 หลังจากผู้สมัครกรอกข้อมูลผ่านระบบออนไลน์แล้ว ให้พิมพ์ใบชำระเงินค่าสมัครสอบฯ จากนั้นนำไปชำระค่าสมัครได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ หรือเคาน์เตอร์เซอร์วิส ได้ทุกสาขาทั่วประเทศ
หมดเขตชำระค่าสมัคร วันที่ 30 มิถุนายน 2558
 ประกาศโดย   ศูนย์รับสมัครนิสิต-นักศึกษา   วันที่ประกาศ   3 มิถุนายน 2558
 3.ขั้นตอนการเข้าระบบ สำหรับผู้ที่เคยลงทะเบียนเข้าใช้ระบบแล้ว <<คลิกที่นี่>>
 สำหรับผู้ที่เคย "ลงทะเบียนเข้าใช้ระบบ" แล้ว เมื่อทำการลงทะเบียนอีกครั้ง
ระบบจะขึ้นว่า "เลขประจำตัวประชาชนถูกใช้แล้วในฐานข้อมูล"
หากจะเข้าสู่ระบบรับสมัครอีกครั้ง ให้คลิก "ถอยกลับ" และ "เข้าสู่ระบบ"
จากนั้น ให้กรอกเลขที่บัตรประชาชนทั้งในช่อง "เลขที่บัตรประชาชน" และช่อง "รหัสผ่าน" จากนั้นคลิก "เข้าสู่ระบบ"
 ประกาศโดย   ศูนย์รับสมัครนิสิต-นักศึกษา   วันที่ประกาศ   9 มีนาคม 2558
 4.รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ภาคปกติ รอบสุดท้าย ประจำปีการศึกษา 2558
 รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ภาคปกติ รอบสุดท้าย <คลิก>
ขั้นตอนการพิมพ์ใบตารางสอบ และข้อปฏิบัติในการสอบ <คลิก>
ผู้มีสิทธิ์สอบ จะต้องพิมพ์ใบตารางสอบจากระบบ เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการเข้าห้องสอบ พร้อมกับบัตรประชาชนฉบับจริง
 ประกาศโดย   ศูนย์รับสมัครนิสิต-นักศึกษา   วันที่ประกาศ   10 กรกฏาคม 2558
 5.รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ (รับตรงรอบแรก)
 คณะครุศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะวิทยาการจัดการ
 ประกาศโดย   APIWAN.CH   วันที่ประกาศ   1 พฤษภาคม 2558
 6.ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ ปีการศึกษา 2558 (รอบสอง)
                                                  - ปิดรับสมัครแล้ว -
   ประกาศโดย   ศูนย์รับสมัครนิสิต-นักศึกษา   วันที่ประกาศ   29 พฤษภาคม 2558
   7.ประกาศรับสมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ (กศ.พ.) ประจำปีการศึกษา 2558 (รอบแรก) <<คลิกที่นี่>>
                                                    - ปิดรับสมัครแล้ว -
    ประกาศโดย   ศูนย์รับสมัครนิสิต-นักศึกษา   วันที่ประกาศ   2 มีนาคม 2558
     
   สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
   Powered by Vision Net, 1995 - 2015   Contact Staff : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทรศัพท์ 0-2473-7000 ต่อ 1998 - 1716