เมนูหลัก

  ประกาศเรื่อง
 1.ประกาศ เรื่องวันชดเชยการเรียนและเปลี่ยนแปลงวันสอบปลายภาค ภาคเรียน 2/2556 (Download ที่นี่) (ด่วนที่สุด)    
ตามที่มหาวิทยาลัย กำหนดให้วันจันทร์ที่ 9 ธันวาคม 2556 เป็นวันหยุด 1 วัน และเพื่อให้มีการเรียนการสอนครบตามหลักเกณฑ์ มหาวิทยาลัยจึงกำหนดวันสอนชดเชยการเรียนการสอนในวันดังกล่าว เป็นวันอังคารที่ 1 เมษายน 2557
และกำหนดให้เปลี่ยนแปลงการสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2556 ดังนี้
ภาคปกติ               เดิม วันที่ 1-4 เมษายน 2557 เป็นสอบ วันที่ 2-4 เมษายน 2557
ภาคพิเศษ(กศ.พ.) เดิม วันที่ 30 มีนาคม และ 1-2 และ 7 เมษายน 2557 เป็นสอบ วันที่ 30 มีนาคม และ 2,7
                           และ 8 เมษายน 2557
ประกาศโดย   WARUNEE   วันที่ประกาศ   24 มีนาคม 2557
 2.ปฏิทินวิชาการ และ กำหนดการลงทะเบียน 1/2557 (ด่วนที่สุด)    
นิสิต - นักศึกษาสามารถดาวน์โหลดได้ที่นี้
 • คลิก Download File
 • ประกาศโดย   NEDNAPA.SA   วันที่ประกาศ   12 กุมภาพันธ์ 2557
   3.ปฏิทินวิชาการ 2/2556    
  นิสิตนักศึกษาสามารถดาวน์โหลดปฏิทินวิชาการ 2/2556ได้ที่นี่ค่ะ
 • คลิก Download File ปฏิทินวิชาการ2 /2556
 • ประกาศโดย   NEDNAPA.SA   วันที่ประกาศ   21 ตุลาคม 2556
   4.ปฏิทินวิชาการ และ กำหนดการลงทะเบียน ฤดูร้อน/2556    
  นิสิต - นักศึกษาสามารถดาวน์โหลดได้ที่นี้
 • คลิก Download File
 • ประกาศโดย   NEDNAPA.SA   วันที่ประกาศ   12 กุมภาพันธ์ 2557
   5.ขั้นตอนการพิมพ์ใบชำระค่าเทอม คลิกที่นี่    
  รอบชำระค่าเทอม 2/2556 แบ่งเป็น 3 ช่วงให้เลือกชำระดังนี้
  วันที่ 6 - 8 มกราคม 2557
  วันที่ 3 - 5 กุมภาพันธ์ 2557
  วันที่ 4 - 7 มีนาคม 2557
  ประกาศโดย   NEDNAPA.SA   วันที่ประกาศ   6 มกราคม 2557
    
  สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2012   Contact Staff : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทรศัพท์ 0-2473-7000 ต่อ 1717 - 1719