เมนูหลัก

  ประกาศเรื่อง
 1.รายชื่อบัณฑิตรับปริญญา ปี 2557 (ด่วนที่สุด)    
รายชื่อบัณฑิตที่จะเข้ารับปริญญาปี 2557 คลิกที่นี่ กรุณาตรวจสอบตัวสะกด ชื่อ-นามสกุล
ประกาศโดย   WARUNEE   วันที่ประกาศ   24 มิถุนายน 2557
 2.รายละเอียดพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2557 <คลิกดูรายละเอียด>    
- รายงานตัวเข้ารับปริญญาบัตร วันที่ 1 - 10 กรกฏาคม 2557
- ซ้อมรับปริญญาบัตร วันที่ 28 - 30 กรกฏาคม 2557
- รับปริญญาบัตรวันที่ 1 สิงหาคม 2557
ประกาศโดย   NEDNAPA.SA   วันที่ประกาศ   19 มิถุนายน 2557
 3.กำหนดการลงทะเบียน 1/2557 (ภาค กศ.พ.)    
รหัส 54 และรุ่นตกค้าง เริ่ม 16 มิถุนายน - 30กรกฎาคม 2557
รหัส 55 เริ่ม 20 มิถุนายน - 30กรกฎาคม 2557
รหัส 56 เริ่ม 25 มิถุนายน - 30กรกฎาคม 2557
ส่วนนิสิตภาคปกติจะลงรายวิชาของภาค กศ.พ. ได้วันที่ 1กรกฏาคม - 25 กรกฏาคม 2557 (รอบที่2 การลงทะเบียนภาคปกติ)
 • คลิก Download File
 • ประกาศโดย   NEDNAPA.SA   วันที่ประกาศ   6 มิถุนายน 2557
   4.กำหนดการลงทะเบียน 1/2557 (ภาคปกติ) และ ปฏิทินวิชาการ 1/2557    
  นิสิต - นักศึกษาสามารถดาวน์โหลดได้ที่นี้
 • คลิก Download File
 • ประกาศโดย   NEDNAPA.SA   วันที่ประกาศ   12 กุมภาพันธ์ 2557
   5.ปฏิทินวิชาการ 2/2556    
  นิสิตนักศึกษาสามารถดาวน์โหลดปฏิทินวิชาการ 2/2556ได้ที่นี่ค่ะ
 • คลิก Download File ปฏิทินวิชาการ2 /2556
 • ประกาศโดย   NEDNAPA.SA   วันที่ประกาศ   21 ตุลาคม 2556
   6.ขั้นตอนการพิมพ์ใบชำระค่าเทอม คลิกที่นี่    
  รอบชำระค่าเทอม 2/2556 แบ่งเป็น 3 ช่วงให้เลือกชำระดังนี้
  วันที่ 6 - 8 มกราคม 2557
  วันที่ 3 - 5 กุมภาพันธ์ 2557
  วันที่ 4 - 7 มีนาคม 2557
  ประกาศโดย   NEDNAPA.SA   วันที่ประกาศ   6 มกราคม 2557
    
  สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2012   Contact Staff : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทรศัพท์ 0-2473-7000 ต่อ 1717 - 1719